Sri Ranganatha Gadyam | M.S. Subbulakshmi (Devotional Song, Sanskrit)


On Anantha Chaturdashi Day

Sri Ranganatha Gadyam
Sung by M.S.SubbulakshmiVideo direct urlhttps://youtu.be/X1WCOG0RjhE

Duration: ~ 6 min


Lyrics (Sanskrit, English script):

Svaadheena Trividha Chaetanaa Chaetana Swaroopa
Sthiti Pravrutti Bhaedam Klaesha Karmaadya Shaesha
Doeshaa Samsprus Tam

Svaabhaa Vikaana Vadhi Kaati Shayg Nyaana Bal Aishvarya Veerya
Shakti Taejas Sausheelya Vaat Salya Maardavaar Java Sauhaar Da Saamya
Kaarunya Maadhurya Gaambheer Yau Daarya Chaaturya Sthairya Dhairya

Shaurya Paraakrama Satyakaama Satya Sannkalpa
Krutitva Krutagnya Taady Asannkhyae Ya
Kalyaanna Gunna Gan Naugha Mahaarnavam
Parabrahma Bhootam Purushoettamam 
Shree Ranga Shaayinam Asmat Swaaminam Prabuddha

Nitya Niyaamya Nitya Daasyaika Rasaatma Swabha Avoham 
Tadaeka Anubhavah Tadaeka Priyah Pari Poornnam Bhagavantam
Vishada Samaanu Bhavaena Nirantaram Anubhooya Tada Anu Bhava
Janitaa Nava Dhikaa Tishaya Preeti Kaarita Ashaeshaa Vasthoechita
Ashaeshaa Shaesa Taika Rati Roopa Nitya Kinkaroh Bhavaani Swaatma

Nitya Niyaamya Nityadaas Yai Karas Aatmasva Bhaavaanu Sandhaana Poorvaka
Bhaga Vadanava Dhikaa Tishaya Swaam Yaady Akhila Gunna Gaṇaa Nubhava 
Janitaa Nava Dhikaa Tishaya Preeti Kaarita Ashae Shaa Vas Thoechita
Ashaesha Shae Sataika Ratiroopa Nitya Kainnkarya Praaptyu Paaya Bhoota Bhakti

Tadu Paaya Samyag Nyaana Tadupaaya Sameecheena Kriyaa
Tadanu Guna Saatvika Taastik Yaadi Samasta Atma Gunna Viheenah
Durut Taraa Nanta Tadvi Parya Yag Nyaana Kriyaanu Gunaa 
Naadi Paapa Vaasanaa Mahaarna Vaantar Ni Magnah 

Tila Taila Vatu Daaru Vahnivatu Durvi Vaecha Triguna Kshanak Sharana
Sva Bhaavaa Chaetana Prakruti Vyaapti Roopa Durat Yaya Bhagavan Maayaa
Tiroe Hita Sva Prakaashah Anaadya Vidyaa Sannchita Ananta Ashakya
Visramsana Karma Paasha Pragrathitah:

Anaagata Ananta Kaala Sameek Shayaapi Adrusha Santaa Roepaayah:
Nikhila Jantu Jaata Sharanya  Shreeman  Naaraayana
Tava Charanaara Vinda Yugalam Sharanam Aham Prapadyae

Aevam Avasthitas Yaapi Arthitva Maatraena Parama Kaaruni Koe Bhagavaan
Svaanu Bhava Preetyaa Upanai Tai Kaantikaa Tyantika
Nitya Kain Karyaika Rati Roopa Nitya Daasyam 
Daasya Teeti  Vishva Sapoorvakam Bhagavantam 
Nitya Kinkarataam Praarthayae

Tavaanu Bhooti Sambhoota Preeti Kaarita Daa Sataam
Daehi Mae Krupayaa Naatha  Na Jaanae Gatim Ann Yathaa
Sarvaa Vasthoes Chitaa Shaesha Shaeshatai Karatis Tava
Bhavaeyam Pundaree Kaaksha  Tvamaeva Aevam Kurush Vamaam

Aevam Bhoot Tat Va Yaathaatmya Ava Boedha Tadich Chaa Rahitas Yaapi
Aeta Duch Chaarana Maatraa Valambanaena Uchya Maanaartha
Para Maartha Nishtham
Mae Manah Tvamaeva Adyaiva Kaaraya

Apaara Karunaambudhae  Anaa Loechita Vishaeshaa Shaesha Loeka Sharanya
Prana Taarti Hara  Aashrita Vaat Salyaika Mahoe Dadhae
Ana Varata Vidita Nikhila Bhoota Jaata Yaath Aatmya
Satya Kaama  Satya Sankalpa  Aapat Sakha  Kaakutstha
Shreeman  Naaraayanna  Purushoettama  
Shree Ranganaatha  Mama Naatha  Namoestutae


----------------

Comments